Order of Santiago

Short History

Incoming…

Grand Masters

  • Pedro Arias (1210-1212). Killed in the battle of Las Navas de Tolosa.
  • García González de Arauzo (1212-1217)
  • Martín Peláez Barragán (1217-1221)
  • García González de Candamio (1221-1224)
  • Fernán Pérez Chacín (1224-1225)
  • Pedro Alfonso de León (1225–1226). Supposed to be the illegitimate son of Alfonso IX of León.
  • Pedro González Mengo (1226-1237)
  • Rodrigo Íñiguez (o Yáñez) (1237-1242)

Order of Santiago

De Rerum Magica M_Horstma